Önceki Yıllara Ait Polislik Mülakat Soruları 50

105 – Atatürk’ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözünden ne anlıyorsunuz?
Mustafa Kemal Atatürktarafından 20 Nisan 1931’de söylenen ve anayasada yer alan temel dış politika ilkesidir.
106 – Atatürk’ün ‘‘Muasır Medeniyet’’ sözünü açıklar mısınız?
“muasır medeniyetler” den kastı teknolojik, bilimsel, ekonomik ve sanatsal gelişmelerdir. Onun gösterdiği hedef kültürel, inançsal ve geleneksel değerlerimizi yitirmeden medenî olabilmektir. Bu medeniyet neredeyse “muasır medeniyet” orasıdır.
107 – Demokrasi kavramını açıklar mısınız?
• Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir.
108 – Başarıyı nasıl tanımlarsınız?
• Asıl başarı insanın kendi yetenekleri ölçüsünde yapabildiği en önemli iştir. Bir 400 metre koşucusunun kalkıp yürümesi bir başarı sayılamaz. Ancak engelli birisinin birkaç adım atabilmesi büyük bir başarıdır.
• Mevcut durumun tüm imkanlarını kullanarak en iyi sonucu elde etmektir.
109 – Olimpiyatkar kaç yılda bir yapılır ?
• 1896’dan beri Dünya Savaşları istisnaları hariç her dört yılda bir yapılagelmiştir. Kış Oyunları ise 1924’te yapılmaya başlanmıştır ve 1994’ten beri Yaz Oyunlarının yapıldığı yıllardan iki sene sonra yapılmaktadır.
110 – Yasama dokunulmazlığı nedir ?
• parlamento üyelerinin, meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları meclis dışında da söylemekten sorumlu tutulmamalarını öngören anayasa ilkesi.
111 – G8 Ülkelerini sıralayınız ?
• ABD
• Japonya
• Almanya
• Birleşik Kırallık
• Fransa
• İtalya
• Kanada
• Rusya
112 – G20 ülkelerini sıralayın ?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederiz.Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız.

Polislik Mülakat Soruları Arşivi