Önceki Yıllara Ait Polislik Mülakat Soruları 30

290)Sivas Kongresinin Önemini Açıklayınız.?
Amacı,toplanış biçimi ve aldığı kararlarla ulusal bir kongredir.Anadolu da ulusal bir meclise yönelik gelişmeleri hızlandırmıltır
Yerel savunma örgütlerini,Ulusal bir savunma biçimine dönüştürmüştür.Temsil heyetini oluşturarak,TBMM açılana kadar Anadolu
hareketini yürütme görevini üstlenmiştir.

291)Amasya Görüşmelerinin önemini açıklayını?
Görüşmeyi Osmanlı devleti adına Salih Paşa,Heyeti Temsiliye adına Mustafa Kemal yapmıştır.Amasya görüşmeleriyle
İstanbul Hükümeti,Heyet-i Temsiliyeyi hukuken tanımıştır.Ayrıca Osmanlı Mebusan Meclisi nim toplanması sağlanmıştır.

292)Masumiyet Karinesi nedir?
Kişinin suçlu olduğu ispatlanana kadar suçsuzdur.

293)Sosyolojinin alt dalları nelerdir?
Ahlak,aile,askeri,bedeb,bilgi,bilim,çalışma,din,eğitim ve köy sosyolojisi gibi...

294)Mavi akım nedir?
Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz nakletmek için Karadeniz geçişli büyük boru hattıdır.

295)Cumhurbaşkanlarımız:1-Mustafa Kemal Atatürk
2-İsmet İnönü
3-Celal Bayar
4-Cemal Gürsel
5-Cevdet Sunay
6-Fahri Korutürk
7-Kenan Evren
8-Turgut Özal
9-Süleyman Demirel
10-Ahmet Necdet Sezer
11-Abdullah Gül
12-Recep Tayyip Erdoğan

296)Emniyet Genel Müdürü:Selami Altınok
Polis Akademisi Başkanı:Yılmaz Çolak

297)Anayasanın değiştirilmeyecek hükümleri nelerdir?
1982 Anayasasının 1.maddesi:Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir
2.maddesi:Türkiye Cumhuriyeti,toplumun huzuru,Milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde,insan haklarına saygılı,
Atatürk milliyetçiliğine bağlı,başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devletidir
3.maddesi:Türkiye Devleti,Ülkesi ve milliyetiyle bölünmez bir bütündür.Dili Türkçedir.Bayrağı şekli kanunda belirtilen ay
yıldızlı al bayraktır.Milli Marşı İstiklal Marşıdır.Başkenti Ankaradır

298)Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kaç kişiden oluşur?
22 Asil ve 12 yedek üyeden oluşur

299)Kafkas Kartalı kimdir?
Kuzey Kafkas Halklarının,Avar kökenli politik ve dini önderi İmam Şamil'dir

300)Demokrasi Kavramı ve Çeşitleri nelerdir?
Egemenliğin imtiyazlı bir zümreye veya sınıfa değil bütün halka ve millete ait olmasını ifade eser
çeşitleri:doğrudan demokrasi,yarı doğrudan demokrasi,temsili demokrasi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederiz.Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız.

Polislik Mülakat Soruları Arşivi