Önceki Yıllara Ait Polislik Mülakat Soruları 28

270)Milli Varlığa Düşman Cemiyetler?
a)Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler;Mavri Mira Cemiyeti
Pontus Rum Cemiyeti
Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
b)Türklerin Kurduğu Cemiyetler;Sulh Ve Selamet-i Hukuk Cemiyeti
Kürt Teali Cemiyeti
Hürriyet ve İtilaf Fırkası
İngiliz Muhipler Cemiyeti
İslam Teali Cemiyeti
Wilson İlkeleri Cemiyeti

271)Milli Mücadeleye Destek veren Cemiyetler?
Trakya-Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
Redd-i İlhak Cemiyeti
Milli Kongre Cemiyeti
Kilikyalılar Cemiyeti
Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

272)Üniter Devlet nedir?
Tek ülke,tek Millet ve tek egemenlik vardır.

273)Misak-ı Milli Nedir?
28 Ocak 1920 Tarihinde son Osmanlı Meclis-i Mebusan-ınca kabul edilen ve Milli Yemin olarak da adlandırılan
bir beyannamedir.Bölünmez bir Türk ülkesinin sınırları belirlenmiştir.Tam bağımsızlık ve Türk milletinin asgari haklarının
talebidir.Yeni Türkiye'nin özgürlük ve haklar belgesi olarak görülmektedir.

274)Temel Haklar nelerdir?
Yaşama hakkı,Kişi dokunulmazlığı hakkı,Sağlık hakkı,Eğitim hakkı,Dilekçe hakkı,Özel yaşamın gizliliği,Konut
dokunulmazlığı,Seçme ve seçilme hakkı

275)Polis yıldızının 8 köşesi ne anlam ifade etmektedir?
Polisin Atatürkçü,Yurt sevgisi,Tarafsız,Bilgili,Cumhuriyetçi,Bayrağa Saygılı,Ulus sevgisi ve Üniformaya saygılı

276)Emniyet Teşkilatının Kuruluş Tarihi?
10 Nisan 1985

277)Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti hangi cephelerde kimlerle savaşmıştır?
Kafkas Cephesi:Ruslar
Suriye-Filistin,Kanal,Irak,Hicaz-Yemen Cephelerinde:İngilizler
Çnakkale:İtilaf Devletlerinin Birleşik Güçlerine karşı
Galiçya Cephesi:Ruslara karşı

278)Devletin unsurları nelerdir?
Ülke,Millet,Egemenliktir

279)Osmanlı İmparatorluğu anayasal Hareketler?
1-Sened-i İttifak
2-Tanzimat Fermanı
3-Islahat Fermanı
4-Kanun-i Esasi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederiz.Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız.

Polislik Mülakat Soruları Arşivi