Önceki Yıllara Ait Polislik Mülakat Soruları 26

250)Hangi şartlarda Polislikten istifa edersin?
tamamen kişisel soru

251)Proaktif ve Reaktif nedir?
Proaktif:Vuku bulacak herhangi bir şeye karşı önceden hazırlıklı olan kimse
Reaktif:Olay gerçekleştikten sonraki eylemleri ifade eder.yani iş işten geçtikten sonra alınmayan çalışan önlemler vs

252)Hukuk'un  üstünlüğü ilkesi ne demektir?
Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.Bu ilke adalet kavramının temelini oluşturmaktadır.Hukuk herkesin
üstündedir ve devlet 'keyfi'değildir.

253)Kuvvetler ayrılığı prensibini anlatır mısınız?
 Güçler ayrılığı yasama,yürütme ve yargı organlarının birbirinden bağımsızlığını anlatır.Hukuk devleti kavramının
önemli bir parçası yargı denetimidir.yargının yasama ve yürütmeyi denetleyebilmesi,iktidarın keyfiliğini önleye-
bilmesi öncelikle yargının bu organlardan bağımsız olmasını zorunlu kılar.

254)Demokrasi kavramını açıklar mısınız?
Demokrasi tüm üye veya vatandaşların,organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit
haklara sahip olmasıdır.

255)Başarıyı nasıl tanımlarsınız?
Bir 400 metre koşucusunun yürümesi başarı değildir fakat engelli birisinin bir adım atması başarıdır.

256)Demokratik bir toplumda polisin rolü nedir?
Demokratik sistemlerde halkın temel hak ve özgürlükleri hukuk yoluyla garanti altına alınmaktadır.
Bu hak ve özgürlüklere kesinlikle dokunulamaz.Bu dokunulmazlığı sağlamak için güçlü bir teşkilata ihtiyaç
vardır.İşte bu teşkilat Emniyet Teşkilatıdır.

257)İnsan hakları nedir?
İnsan hakları kavram olarak tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri kapsar.

258)inkılapçılık ilkesini anlatınız?
İnkılap,bir toplumun önemli kurumlarını kısa bir süre içinde değiştirip kendini yenileştirme atılımıdır.

259)Laiklik ilkesini anlatınız?
Laiklik;devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil,akla ve bilime dayandırılmasıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederiz.Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız.

Polislik Mülakat Soruları Arşivi