Önceki Yıllara Ait Polislik Mülakat Soruları 12

110)Aşağıdakilerden hangisi başkent Ankara'nın ilçelerinden biri değildir?
a-Cihanbeyli
b-Nallıhan
c-Polatlı
d-Kızılcahamam
cevap:a-Cihanbeyli

111)Davos Zirvesi 2012 yılında hangi ülkede toplanmıştır?
Türkiye

112)Türkiye Cumhuriyeti'nin başı kimdir?
Cumhurbaşkanı

113)'İman' nedir?
İman bir şeyi gönül huzuru ile benimseme,ona içten yürekten ve güçkü şekilde inanmadır

114)'Uyuşmazlık Mahkemesi'nedir?
Uyuşmazlık Mahkemesi adli,idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmaz-
lıklarını kesin olarak çözümlemeyle yükümlü olan mahkemedir.

115)Onuncu Cumhurbaşkanımız kimdir,?
Ahmet Necdet Sezer

116)İstanbul ilimizde bulunan asma köprülerin adları nelerdir?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Osman Gazi Köprüsü

117)Divan-ı Lügat'it Türk adlı eserin yazarı kimdir?
Kaşgarlı Mahmut

118)Cumhuriyet Nedir?
Egemenliği kullananların bu hakka seçime dayalı olarak sahip bulundukları devlet biçimi.

119)'Alt Kültür'nedir?
Kültür içindeki din,dil,töre ve etnik köken bakımından kendine özgü özelliklere sahip
toplulukların kültürüdür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederiz.Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız.

Polislik Mülakat Soruları Arşivi