Önceki Yıllara Ait Polislik Mülakat Soruları 05

40)Erkek kardeş anlamına gelen Erzurum yöresine ait bir ifade?
Dadaş

41)'Hacı Bektaş Şenlikleri' hangi ilimizde yapılmaktadır?
Nevşehir

42)Osmanlı Devletinin kuruluş tarihini söyleyiniz?
1299

43)Cumhurbaşkanı görev yapmadığı durumlarda yerine kim vekalet eder?
TBMM Başkanı

44)'Küreselleşme'nedir?
Ülkeler arası iktisadi,sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi farklı toplum ve kültürlerin inanç ve beklentilerinin
daha iyi taşınması.Ülkeler arası ilişkilerin yoğunlaşması gibi birbiriyle bağlantılı konuları içeren kavramdır.

45)Sıkıyönetim Kararını kimler verir süresi ne kadardır?
Cumhurbaşkanlığında toplanan Bakanlar kurulu.Milli güvenlik kurulununda görüşünü aldıktan sonra süresi
6 ayı aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkı yönetim ilan edilebilir.
karar resmi gazetede yayınlanır.

46)Bildiğiniz terör örgütlerini açıklayınız?
FETÖ-Fethullahçı terör örgütü
DHKP-C Devrimci Halk Kuruluş Partisi
PKK-Kürdistan Halk
DAEŞ
ESED

47)Din ve devler işlerinin birbirinden ayrılmasını öngören Atatürk ilkesi hangisidir?
Laiklik

48)Mimar Sinan'ın 'Ustalık Eserim' diye nitelendirdiği cami hangisidir?
Selimiye Camii

49)Hukukun kuralları açısından 'zamanaşımı'nı izah ediniz?
Hukuk kurallarının kişilere tanıdığı hakların getirdiği yaptırımların yine hukuk kuralları ile belirlenen süreleri
aşmasıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederiz.Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız.

Polislik Mülakat Soruları Arşivi