Önceki Yıllara Ait Polislik Mülakat Soruları 20

190)'Misak-ı Milli'nedir?
Türk Kurtluş Savaşının siyasi manifestosu olan altı maddelik bildirinin adıdır

191)2016 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi ülkede düzenlenmiiştir?
Fransa

192)Tanzimat Fermanı nedir?
Türk tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır.Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Raşit Paşa
tarafından okunmuştur.

193)Savcı Mehmet Selim Kiraz hangi terör örgütü tarafından katledilmiştir?
DHKP-C

194)Usame Bin Ladin hangi ülkede öldürülmüştür?
Pakistan

195)'Sayıştay'nedir?
Devlet harcamalarının hesaplarını denetleyen,yargısal yetkisi de bulunan yüksek kurum

196)Atatürk barajı hangi nehrimiz üzerindedir?
Fırat Nehri üzerinde kurulu Sanlıurfa ve Adıyaman illeri arasındadır

197)El Kaide terör örgütü nerede aktiftir?
Merkez i Irak El Kaidesi olarak buldum ama yanlış olabilir

198)Bekçi Devlet nedir?
cevap:bulamadım

199)Ohal ve Sıkıyönetim hakkında bilgi veriniz?
Ohal:Ülkelerde doğal afet,Tehlikeli salgın hastalıklar,Kamu düzeninin ciddi bozulması,Temel hak ve özgürlüklerin
Ortadan kaldırılması ve ağır ekonomik kriz gibi durumların oluşmasıyla bu sorunların düzeltilmesi için ilan edilen ve uygulanacak,
hükümleri belirleyen kararlar bütünüdür.
sıkıyönetim:Savaş durumu,ayaklanma gibi olağanüstü durumlarda,yurtta güvenliğin sağlanması,korunması için,ordunun
yardımıyla sağlanan ve özgürlükleri geçici olarak kısıtlayan yönetim

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederiz.Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız.

Polislik Mülakat Soruları Arşivi