Önceki Yıllara Ait Polislik Mülakat Soruları 02

11)'Etkin Pişmanlık' nedir?
Kişinin işlediği suçtan dolayı özgür iradesi ile suçundan pişman olmasıdır.

12)'Meclis Soruşturması'nedir?
Başbakan ya da bakanlar hakkında TBMM üye tam sayısınınn en az onda birinin vereceği önerge ile soruşturma açılması iste-
nebilir.Meclis bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oylama ile karara bağlar.

13)'İnsan Hakları'genel olarak ne ifade eder?
Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir.İnsan hakları dil,din,ırk,cinsiyet,etnik köken ayrımı gözetmeksizin
tüm insanların eşit yararlanabileceği haklardır.

14)Kentsel Dönüşümün faydaları nelerdir?
Riskli yapıların tespit edilmesi
Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek
Kennteki sorunlu alanları ve bunları daha yaşanabilir sağlıklı hale getirmek
Ekonomik ömrünü tamamlamış binaların değişimi ile günümüz standartlarına getirmek

15)Ölen bir kişinin mallarının toplamına hukukta ne ad verilir?
Miras Tereke

16)'Lozan Antlaşması' ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Türkiye Cumhuriyeti lehine ve aleyhine konular içerir.Barış antlasmasıdır.Musul sorunu Çözülemediğinden Irak sınırı belirlenemedi.
Savaşın suçlusu olarak Yunanistan belirlendi.Türkiye Cumhuriyeti boğazlar konusunda taviz vermedi

17)Sivas ilinde yetiştirilen ve dünyaca ün kazanmış köpek cinsi nedir?
Kangal

18)Feodalite nedir?
Orta çağda özellikle Batı Avrupa da toprağı ya da üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan siyasal sistem.

19)'Yüksek Mahkemeler'hangileridir?
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Askeri yargıtay
Askeri ve Yüksek Mahkemesi
Uyuşmazlık Mahkemesi

20)Hukuk dilinde;Mahkemede tanık veya sanıkların olayla ilgili yaptıkları sözlü açıklamalara ne ad verilir?
İfade

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederiz.Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız.

Polislik Mülakat Soruları Arşivi