Önceki Yıllara Ait Polislik Mülakat Soruları 01

1)Türkiye haricinde bildiğiniz birkaç ülkenin başkentini söyleyiniz.
İspanya-Madrid Fransa-Paris Avusturya-Viyana İrlanda-Dublin

2)Çevre bilimi açısından 'geri dönüşümün faydaları' nelerdir?
Çevresel faydaları,Tarımsal faydaları,Sınırlı kaynakları faydası,Ekonomik faydaları,İş gücüne faydaları

3)Hukuki tanımlamaya göre 'Butlan' nedir?
Hukuki işlemlerin geçersizliği(hükümsüzlüğü)hallerinden biridir.batıl bir hukuki işlem,bunu yapan taraf ve tarafların
amaçlanan hukuki hüküm ve sonuç meydana getirmeyen bir üşlemdir.Butlan=Hükümsüz İşlem

4)Şanlıurfa nın Suruç ilçesinde bomba patladı.En az 30 kişi hayatını kaybetti ve cok sayıda yaralı var.
Yukarıda yazılı olan bu olay gerçekte yaşanmış mıdır?
Evet yaşanmıştır.

5)'Kültürel Şok' nedir?
Kendi kültür ortamından başka bir kültür ortamına katılan bireylerin yaşadıkları bunalım ve uyumsuzluk durumu

6)Atmosferin en alt tabakasına ne ad verilir?
Troposfer

7)'Fikri İçtima' nedir?
Türk ceza kanununun 44. mad. işlediği bir fiile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi bunlardan
en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.

8)Alfabemizde baştan ve sondan sayıldığında sırası aynı olan harf hangisidir?
---L---

9)Almanya'nın başkenti neresidir?
Berlin

10)Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin ekimi ve üretimş Tarım Bakanlığının belirlediği yerlerde özel izinle yapılmaktadır?
a-Arpa
b-Buğday
c-Haşhaş
d-İncir
Haşhaş:Amaç dışı kullanımı engellemek için

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederiz.Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız.

Polislik Mülakat Soruları Arşivi