Ömer Naci Soykan Seti (4 Kitap Takım)


Kuram - Eylem Birliği Olarak Sanat / Ömer Naci SoykanEtiket Fiyatı: 12,5 TLEvreni sanat yapıtı olaran gören Schelling, onun karşısına insan elinde çıkmış sanat dünyasını koyar. Onun felsefesi "Kuramsal Felsefe" ile "Eylem Felsefesi"nin bireşimi olarak "Sanat Felsefesi"ni kendisine tepe noktası olarak alır. "Hiç kimse" diyor Schelling, "sanatçıya yürümesi gereken yolu buyuramaz." Ama sanatın tıkandığı noktada felsefenin yol açıcı işlevini de belirtmekten geri
kalmıyor: "Yalnızca felsefe, yaratma bakımından büyük ölçüde kurumuş sanatın ilk kaynaklarını düşünceye yeniden açabilir.""İnsan dünyaya düşünmek için değil, eylemek için gelmiştir" diyen filozof, zamanın bu büyülü sözünü, bilgiyle uğraşmaktan var olmayı unutanlara şöyle iletiyor: "Eylem, eylem! Gerçi bu çağrı birçok yönden çınlıyor; ama en yüksek biçimde bilgiyle birlikte yol almak isteyenlerce ayyuka çıkarılıyor."Schelling'in, doğaya, tarihe, dine, sanata iki yüzyıl önceden bakışı, günümüz koşullarında yeniden ele alınmayı hak ediyor.Marx'ı anlamak için Hegel'i, Hegel'i anlamak için Schelling'i bilmek gerektiği, en çok diyalektik anlayışta kendini gösterir. Öyleyse Schelling'in sözüne kulak vermeli: "Diyalektik yöntem, diyalojik yöntem gibi tanıtlayıcı değil, fakat meydana getiricidir; o doğruluğun kendisinde meydana geldiği yöntemdir."226 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz--14 x 20 cm Felsefe ve Dil / Ömer Naci SoykanEtiket Fiyatı: 17,5 TLFelsefede iki devrim birden yapmakla, hala sürmekte olan etkileriyle yirminci yüzyılın en büyük filozofu diye nitelenen Wittgeinstein'ın felsefesi, bu kitapta bütün yönleriyle ve ayrıntılarıyla betimleyici-eleştirel bir tutumla inceleniyor. Kitap, felsefecilerin olduğu kadar, felsefeyle ilgilenen her okurunda yararlanabileceği bir tarzda kaleme alındı. Wittgeinstein'ın şu birkaç sözü bile okurun ne yaman bir filozofla karşı karşıya olduğunu gösteriyor: 'Felsefe bir öğreti değil, bir etkinliktir.' 'filozof, bir düşün topluluğunun yurttaşı değildir. Onu filozof yapan budur.' 'Filozof bir soruyu bir hastalık gibi ele alır.' 'Felsefe, felsefi sorulardır; yani 'felsefi sorunlar' diye adlandırdığımız şey, belirli, bireysel rahatsızlıklardır.' 'Felsefedeki ereğin nedir? - Sineğe, içinde bulunduğu şişeden çıkış yerini göstermek.' 'Ne üstüne konuşulamıyorsa orada susmalı.' 'Dil, yolların bir labirentidir.' 'Bir sözcüğün anlamı, onun dildeki kullanımıdır.' 'Yalnız başına duran hiçbir cümle yoktur. Çünkü 'cümle' dediğin şey, bir dildeki bir oyun pozisyonudur.' 'Ve bir dil tasarımlamak, bir yaşama biçimi tasarımlamak demektir.' 293 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz--14 x 20 cm Schelling - Yaşamı Felsefesi Yapıtları / Ömer Naci SoykanEtiket Fiyatı: 15 TLFelsefe tartışması yoktur, filozofların tartışmaları vardır. Bunun bir nedenini Schelling, şu sözleriyle dile getirir: 'Başka birinin felsefe sistemine saldıran biri, esasında onun yalnız aklına değil, aynı zamanda istencine de saldırıyordur.' Sorunsuz bir dünyada felsefeye de gerek yoktur. 'İnsan dış dünya ile çelişkiye girer girmez' diyor
Schelling, 'felsefeye giden ilk adım atıldı.' Hegel'in öğretmeni, Alman idealizminin romantik büyük filozofu Schelling'in yaşamının anlatıldığı kitap, onun felsefesinin kuşatıcı bir özetini sunuyor. Çeşitli yapıtlarından derlenerek çevrilen metinler, burada okurun karşısına ilk kez çıkıyor. Doğa resmini yitiren günümüz doğabilimine karşı iki yüz yıl öncesinden önerdiği spekülatif fiziğiyle Schelling, tehrip ettiğimiz doğaya yeni bir bakış getirmemizin ipuçlarını veriyor. 'Kutupluluk' kavramıyla Hegel-Marx diyalektiğini öncelliyor. 'Mitoloji Felsefesi'yle karanlık çağlara ışık tutuyor. 'Özgürlük Yazısı' ile Heidegger üzerinde bıraktığı etkiyle varoluşçu felsefenin köklerinin görülmesini sağlıyor. Moderni antik-modern karşıtlığında ilk kez felsefe sorunu yapmakla, güncel bir konu olan modern-postmodern tartışmasına ışık tutuyor.258 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz -- 14 x 20 cm Wittgenstein - Yaşamı Felsefesi Yapıtları / Ömer Naci SoykanEtiket Fiyatı: 25 TLBu kitapta okur, dünyanın nimetlerine de mihnetlerine de dudak büken, mutlu yaşamı bilgide bulan, mutsuzluklarla dolu yaşamının sonunda 'Söyleyin onlara, şahane bir hayatım oldu.' diyebilen bir filozofla karşı karşıyadır. 'Wittgeinstein' adlı bu kişi, felsefe ile yaşamı bir tutan,
felsefe sorunlarını 'hastalık' gibi ele alan, kendi günahlarını birer felsefe sorunu olarak gören, yirminci yüzyılın en çok alıntı yapılan filozofudur. Kitapta, başlıca kavram ve sorunların çerçevelendiği Wittgenstein felsefesinin tüm yönleriyle geniş
bir özeti sunuluyor. Felsefi gelişiminin izlerinin sürüldüğü yaşam süreci betimleniyor. Etkileri, hakkında yapılan tanıklıklar başlıklarla veriliyor. Tüm yapıtlarından seçilmiş metinlerin çevirileri kitapta yer alıyor. Böylece okura, filozofun
neredeyse tüm düşüncelerini doğrudan doğruya tanıma olanağı sağlanmış oluyor. Büyük filozofların bir bakıma şansı, bir bakıma şansızlığı gibi görünen şey, onların gerek yaşamlarının
efsaneleştirilmesiyle gerek düşüncelerinin sulandırılmasıyla geniş kitlelere sunuluşu, Türkçeye yapılan bazı çevirilerle ülkemizde de Wittgenstein'ın başına geldi. Eldeki kitabın ve onunla birlikte yayımlanan 'Felsefe ve Dil. Wittgenstein Üstüne Bir Araştırma' adlı kitabın bu durumun şansız
yönünü ortadan kaldırmaya yarayacağı umulur.507 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz -- 14 x 20 cm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederiz.Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız.

Polislik Mülakat Soruları Arşivi