Neden, Nedensellik ve Olasılık


Bu kitap, doğada her zaman "bin dene" ve nedenselliğin doğanın mimarisini oluşturduğunu açık bir şekilde anlatmaktadır. Üstü kapalı olarak mucizeye, şansa evrenin işletim sisteminde yer vermeyerek gerçek bilim ve neden-sonuç ilişkilerine önemli bir açıklık getirmiştir.Bu kitap sadece sosyal bilimlerde bilinmesi ve okutulması gereken bir kitap değil; temel bilimlerin yer aldığı eğitim alanlarının tümünde, bilimin felsefesini ve evrenin gerçek düzenini anlamak için okutulmalıdır.Bu kitapta sözü edilen pek çok yaklaşım ve görüşe kaynaklarda verilenlerden (üstelik pek çok kaynak da eksik olabilir) hareketle daha ayrıntılı bir şekilde ulaşılabileceğinden, bu kitapta uzun uzun değinilmeyecektir. burada sadece yaklaşım ve görüşlerin olabildiğince önemli noktalarına değinilecek ve kendi bütüncül yaklaşımına yönelik bir akış izlenecektir. İsteyen okuyucu, insanlık tarihi kadar eski tartışmaları içeren yüzbinlerce esere tekrar başvurabilir ki, özellikte bu kitabı okuduktan sonra bazı kaynakları tekrar okumakta (bu satırları yazanın da) yarar olduğuna inanmaktayım.Bir deneme niteliğinde olan bu kitabın içeriği ile hacmi arasında bir uçurum olduğu açıktır. Her bir bölüm çok daha ayrıntılı ve uzun ele almaya adaydır ve layıktır. Ancak, istedim ki bu haliyle okuduktan sonra bir tartışma başlatsın ve gelecek tepkilere göre eğer gerekliyse ayrıntılı ve uzun yazılsın.Bu nedenle, hem kendi öneri ve bakış açımı yansıtması, hem bir ders kitabı olmaması, hem uzmanlık alanımın tam da bu olmaması ve daha başka açıklamalara gereksinim olduğu için kitabın yapısını "bir deneme" olarak adlandırdım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederiz.Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız.

Polislik Mülakat Soruları Arşivi