Kapital


" ...Sekiz yıl evvel Fransızcasından çevirmiş olduğum Kapital birinci kitabının müsveddelerini ancak şahit yerine koyarak bu tercümeyi, Marks - Engels - Lenin Enstitüsü tarafından 1932 de neşredilmiş en doğru Almanca aslından yapıyorum. Mevzuuyla onbeş yıllık uğraşmamdan ders alarak, terimleri icabettiği kadar münis Türkçe ile vermeye çalıştım. Türkçe'ye Fransızca'dakinden daha doğru bir Kapital vermek gayretimi bir cüret sayacak ukalalar, ancak Türkiye'de bir inkişaf ve Marksizm'de esas göremeyen sağlı sollu mültecilerdir. Bu abide eseri çevirmekle, Türk diline olduğu kadar, Türkiye'nin inkilapçı kuvvetlerine inancımı da bildirmiş oluyorum..."1 Mayıs 1937-Hikmet Kıvılcımlı-

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederiz.Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız.

Polislik Mülakat Soruları Arşivi