İçi Boş İnsan - Masallar Diyarının Ebedi Kurucusu


Önde gelen Batı Marksizmi uzmanlarından felsefeci Zhang Yibing, Çin Marx-Engels Akademisi'nin daimi üyesidir. Yayınevimiz onun Postmarksizmin Temel Eserlerinin Eleştirisi adlı eserini beş cilt halinde yayınlamaktadır. Yazar, Adorno, Zizek, Derrida, Debord, Baudrillard gibi ünlü düşünürlerin temel metinlerini, metin çözümlemesi ile okumaktadır. 1920'lerde ortaya çıkan Batı Marksizmi akımı, Marksizm'in resmi bir biçimde yapılandırılmasına ve Marx'ın ideolojik yorumlarla idolleştirilmesine itiraz eder. Bu akım, Marksizm'in metinlerini yeniden yorumlamaya girişir ve 'Engels'-Stalin sisteminden farklılaşan, ortodoks-olmayan bir "neo-Marksizm" oluşturmaya girişir. Bu oluşum içinde Marx genellikle Batı'nın içinden geçtiği kültürel ve felsefi çerçeve içinde konumlandırılır. 1930'larda Marx'ın 1844 El Yazmaları okumaları hümanist Marksist eğilime yol açar ve 1960'larda zirveye ulaşır. Bu eğilim Althusser ve diğerlerinin -bilimselci kanadın- direnişine yol açar ve tarihsel olmayan insan kavramı ve öznellik reddedilir. Böylece -akademik bilinçdışı içinde- akılcılığın çözündürülmesini yeniden üretilmiş olur. Bu kamplaşmanın sonucunda, burjuva akademisinde varolan hümanizm ve bilimselcilik gerilimi Marksist felsefe çevrelerine sızmıştır. Okuyucu, bu kitaptaki okumalar içinde Marx'ın gerçek felsefesi, diyalektiği, materyalizmi, ontolojisi ve onun en temel teorileri üzerine yeni bir deney içine girebilecektir. Aynı zamanda, kitapta Adorno'nun başlattığı post-Marksizm ve Laclau ve Mouffe'nin pan-politik radikal demokrasisinin felsefi görüşleri Marksizmle karşılaştırılmaktadır. Bu akımların en popüler temsilcilerinden olan ve politik ortama bazen şaşırtıcı bazen radikal söylemleri ile müdahele eden ve oldukça üretken olan Zizek'in görüşleri bu birinci ciltte Marksist metin analizine tabi tutulmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederiz.Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız.

Polislik Mülakat Soruları Arşivi