Devrimci Dram Yazarı Georg Büchner


Bücher, büyük felsefi ve metafizik sistemlerin ve klasik çağın ideal güzellik anlayışının karşısına sosyal, teknik, ekonomik ve bilimsel gerçeğin en yüksek, en büyük, en kudretli güç olarak çıktığı bir yüzyılın başlangıcında yaşar. Büchner idealizmi, klasik ve romantik çağı arkada bırakmıştır.Bu bakımdan Büchner'in sanatçı olarak yüklendiği görev son derece güç bir görevdir. Büchner'in karşısında çözülmesi kolay olmayan sorunlar çıkar: bu yepyeni gerçeği ve bu gerçeğin zorunlu kıldığı 'insan'ı nasıl dile getirmelidir? Yazacağı dramın, yani bu gerçeğin ve onun içinde yaşayan insanın dramının 'biçim'i nasıl olmalıdır?Büchner'in biçim anlayışı, özellikle dialog tekniği, olsa da Beckett'in, lonesco'nun ve Adamov'un dialogları ile karşılaştırılabilir. Bu yüzdendir ki bu modern yazarlar dram görüşlerinde çok defa Büchner'e işaret ederler. Adamov ise Büchner'i 'modern tiyatro'nun öncüsü olarak gördüğünü özellikle belirtir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederiz.Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız.

Polislik Mülakat Soruları Arşivi