Bilim Felsefesi Üzerine


Bir bilgiyi bilimsel yapan şey onun hangi özelliğidir (demearcation problem)?Nedensellik ve determinizm tabiatta mevcut mudur yoksa zihnimizin bir ürünü müdür?Mantık kurallarının temelinde ne vardır?Bilgisayarlar gerçekten düşünebilir mi?Bilinç ve zihin maddesel etkileşimlere indirgenebilir mi?İspatlama işleminden ne anlaşılmalıdır?Maddenin analizi ve fiziksel indirgeme yolu ile varlığın özü kavranabilir mi?Beyin bir dijital bilgisayar mıdır?Modern bilimin kendi dışınızda bulunan fiziki dünyayı objektif olarak yanımladığı ve onun gösterdiğinden başka bir bakış açısının söz konusu olmayacağı iddiası şüphe ile karşılanmalıdır. Modern bilim anlayışı, alternatifsizliğini bu bilimi üreten medeniyetin elinde tuttuğu iktisadi, teknolojik ve askeri gücünden almaktadır. Böylece Batı, elindeki bu güç sayesinde diğer medeniyetlerin farklı bir iktisadi sistem veya bilim anlayışı oluşturmasının önüne geçerek kendini dayatmaktadır. Batı'nın özellikle evrensellik ve kürselleşme ismi altında kendi değerlerini tek ve alternatifsiz olarak sunma gayreti Capra, Feyerabend ve Guenon gibi yine Batılı düşünürler tarafından açıkça tenkit edilirken apologist ve Batı karşısındaki kompleksini üzerinden atamayan, kötü bir kopya olmaktan bile uzak bazı bilim çevrelerinin kayıtsız şartsız teslim olmaları üzüntü vericidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederiz.Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız.

Polislik Mülakat Soruları Arşivi