1900'den Günümüze Büyük Düşünürler 1. Cilt


V. I. U. Lenin / Engin ErkinerGyörgy Lukacs / Ateş UsluAntonio Gramsci / Mehmet YetişErnst Bloch / Mehmet OkyayuzMax Horkheimer / Çetin VeysalT. L. W. Adorno / Çetin VeysalHerbert Marcuse / Çetin VeysalWalter Benjamin / M. Ertan KardeşHannah Arendt / Yavuz KılıçNicos Poulantzas / Hasan Tüzen"Kültür işleri, politik ve askeri ödevler gibi çarçabuk çözülemez. Savaşta birkaç ay içinde zafer sağlanabilir, kültür alnında ise böyle bir sürede zafere ulaşılamaz; işin özü gereği, burada daha uzun bir süre gereklidir. Ve işimizin enini boyunu hesaplayarak, en büyük direniş, kararlılık ve sistemlilil göstererek, bu daha uzun süreye uymalıyız!"-V. I. U. Lenin-Elinizdeki çalışma, 1900-2000 yılları arasında yaşamış ya da hala yaşamaya devam eden, günümüzde bulunduğu alanı etkileyen ve ülkemizde de ilgiyle takip edilen düşünürlerin tanıtılması gereksiniminden doğmuştur. Gerçi son birkaç yıldır yapılan çeviriler de belli ölçüde söz konusu gereksinmeyi karşılamaya yöneliktir. Ancak yüzlerce düşünürün binlerce kitabı kapsayan çalışmalarının derli toplu çevirilerinin yayımlanabilmesi, uzun yıllar kapsayacak çabayı gerektirmektedir. Uzun yıllar yapılacak çevirileri bekleme ve onlardan yararlanma da zaten gelişen sürecin bir parçasıdır. Ancak günümüz düşünürlerinin derli toplu tanıtımlarının zaman geçirilmeden araştırmacıların hizmetine sunulması önemlidir. Bu anlamda, böylesi bir çalışma, kısmen ansiklopedik özellikler de taşımasıyla genel yararı gözetmektedir. Benzer çalışmalar, gerek tek kitap gerekse de birkaç cildi kapsar şekilde Batı'da daha farklı formatlarda yapılmıştır. Ancak henüz ülkemizde söz konusu belirlenimlerde çalışma yoktur. Bu çalışma, söz konusu eksikliğin giderilmesine katkıda bulunabilirse sevindirici bir sonuç alınmış sayılmalıdır. Yapılması gerekenler oldukça fazladır. Kendimizi Batı uygarlığı ie kıyasladığımızda, onlarla olan ilişkilerimizde, yönetilen ve yönlendirilen durumda oluşumuzu dikkate alırsak, Türkiye'de yaratıcı, sorgulayıcı kültürel çalışmanın anlam ve önemi daha da artar...(Giriş'ten)

Editör : Çetin Veysal
Danışma Kurulu Üyesi : Adnan Gümüş, Afşar Timuçin, Betül Çotuksöken, Doğan Özlem, Kadir Cangızbay, Naci Soykan, Sibel Özbudun, Sinan Özbek, Uluğ Nutku, Yüksel Akkaya

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederiz.Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız.

Polislik Mülakat Soruları Arşivi