Savaş Sanatı


Savaş Sanatı Kitabı Hakkında Genel Bilgi
Kitap Sun Tzu tarafından M.Ö. 6. yüzyılda yazılmıştır ve savaş taktikleri ve detayları hakkındadır. Sun Tzu’nun yaşadığı zaman tam bilinmemekle birlikte, Çin’de İ.Ö’den önce 5. İle 3. Yy arasında yaşadığı düşünülmektedir. Kitap 13 bölümden oluşur. Her bölüm ilgili konunun detaylarını ve stratejilerini içerir. Bazı konular şöyledir: Planlama, Savaşın Maliyeti, Savaşta Strateji, Taktik Değiştirme, Gücün Kullanımı… Bu başlıklar altında bir savaşta vahşete gerek kalmadan tamamen zeka ve taktikle savaş kazanma öğretilir. Günümüzde ekonomi ve iş dünyasında bir rehber olarak kullanılmaktadır kitap. Yazıldığı zamandan bu yana askeri alanda da çok başvurulmuş bir kaynak olmuştur.

Savaş Sanatı Kitabının Konusu
'Savaşta usta asker sinirlenmeyen askerdir. Zaferde usta asker korkusuz askerdir. Bu nedenle akıllı olan savaşı önceden kazanır, oysa cahil olan kazanmak için savaşmak zorundadır.' Kitaptan olan bu alıntıdan da anlaşılacağı gibi, savaşmadan savaş kazanma sanatını ve inceliklerini konu alır bu kitap. Bu kitaptaki detayları sadece savaş için kullanmak haksızlık olur. Bütün hayatımıza uygulayabileceğimiz detaylar kitap içerisinde bizi beklemektedir.

Savaş Sanatı Kitabının Özeti
“Mükemmellik her savaşta çarpışarak kazanmak değildir. En iyi strateji savaşmadan kazanmaktır.”
Savaşmadan kazanmanın önemi çok büyüktür Sun Tzu’ya göre. Düşmanı tanımak, kendini tanımak ve ona göre bir strateji belirlemek gerekir. Sun Tzu’ya göre; duygularının esiri olmayan, sakin ve serinkanlı kalabilen, kayıtsız savaşçı her zaman kazanır.

Kitapta aynı zamanda bir komutanın nasıl olması gerektiği de detaylıca anlatılır. Bir komutan çok dikkatli ve zeki olmalıdır. Ordu içindeki ayrılıkları da önceden farkedip dirliğin bozulmaması için önlemini almalıdır. Kararları da tutarlı olmalıdır ki orduda ikilikler ya da uyumsuzluk olmasın.

“İyi savaşçılar düşmanının ayağına gitmezler, düşmanın kendi ayaklarına gelmesini sağlarlar.” bu gibi tavsiyeleri ve taktikleri iş hayatında hatta özel hayatımızda dahi kullanabiliriz. Sun Tzu sadece savaş için değil bütün bir hayat için yazmıştır bu kitabı.

Kitapta savaşta zafere ulaşmak için on üç yol vardır;
İlki stratejinin önemini vurgular. Herhangi bir savaşa başlamadan önce dikkatlice değerlendirilmesi gereken alanlar vardır. Bunlar; yol, hava koşulları, arazi şartları, askeri liderlik ve disiplindir.

İkincisi: Savaşın Maliyetidir. Girilen savaşın ülke içinde olsun olmasın, ne kadar zarar getireceğini hesaplayıp savaşları en stratejik şekilde bitirilmesini öğütler.

Üçüncüsü: Savaşta Stratejidir. Genel olarak savaşçının düşmanı karşısında en az hasar, maliyetle galip çıkmasını öğütler. En iyi savaş, savaşılmadan kazanılandır sözüyle en önemli stratejiyi anlatır Sun Tzu.

Dördüncüsü: Taktiktir. Gizli bilgileri çok iyi korumak ve sızdırmamak düşman karşısında büyük bir avantajdır.”Düşmanın açığını buluncaya kadar yeni gelin gibi çekingen ol; açığı bulduğun an yaban tavşanı gibi fırla. Düşman için artık çok geçtir.”

Beşincisi: Enerjidir. Savaş halindeki ordunun hareketliliği ve kullanılan silahları içerir.

Altıncısı: Gücün Kullanımıdır. İyi savaşçılar düşmanının ayağına gitmezler, düşmanın kendi ayaklarına gelmesini sağlarlar.” Bu şekilde güçlerini akıllıca kullanmış olurlar.

Yedincisi: Savaşta Manevradır. Savaş alanlarını ve en iyi nasıl kullanılabileceğini içerir. “Savaş alanına ilk gelip düşmanını bekleyen dinç kalır, sonradan gelip , gelir gelmez savaşa girense daha savaşın başında tükenir.”

Sekizincisi: Taktik Değiştirmedir. “Size zafer kazandıran bir taktiği bir daha tekrarlamayın. Ancak, metotlarınızı koşullara göre gerekli değişiklikleri yaparak sürdürebilirsiniz”

Dokuzuncusu: Ordunun İlerlemesidir. Orduların hareketi ile ilgili detayları içerir.

Onuncusu: Arazi Faktörüdür. Arazinin orduların ilerlemesine ve taktik uygulamasına uygunluğu ile ilgili bilgiler içerir.

On birincisi: Arazide Dokuz Konumdur. Savaş arazisinin daha detaylı incelenmesini içerir.

On ikincisi: Ateşle Saldırıdır. Gerektiğinde yangın çıkarma taktiği ile ilgili bölümdür ve bu olayın detaylarını anlatır.

On üçüncüsü: Casusluk ve İstihbarattır. Casusluk ve düşman ordudan bilgi çalma üzerine detaylar içerir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederiz.Lütfen Argo Kelimeler Kullanmayınız.

Polislik Mülakat Soruları Arşivi